THƯ MỤC VỤ

Từ Linh mục Tổng Biên Tập

Anh chị em thân mến!

Khi quyết tâm đi đến tận cùng của sứ vụ được trao phó, chúng ta gặp được một Người đã đi trước chúng ta là Chúa Giêsu. Người đã băng qua những niềm vui và hạnh phúc trong tình bạn hữu, trong sự chữa lành của những ai bị giam hãm trong bệnh tật, do đói khát, do thần ô uê và cả sự chết; Người cũng trải qua những cảm dỗ, thử thách, nhục hình và sự chết. Nhưng nay mọi thứ đã phải quy phục Người. Người đã sống lại và sự chết sẽ không bao giờ thống trị được Người. Con đường Giêsu nay chính Người đã minh chứng là sự thật và là sự sống. Con đường Giêsu nay chúng ta cũng hát mừng Alleluia vì đó cũng là con đường của sự thật và sự sống cho tôi, cho anh chị em. Vậy khi gắn bó cuộc đời của chúng ta với Chúa Giêsu trong sứ vụ mà Thiên Chúa trao cho chúng ta, và chúng ta đã tự do đón nhận, chúng ta cũng phải trải qua hành trình của Đấng đã chịu đau khổ mà nay đã phục sinh.

Vậy anh chị em và tôi hãy can đảm, vui mừng trong đức tin. Cùng với Đức Kitô, chúng ta biết phải qua đau khổ mà đến vinh quang. Và vinh quang của người có Chúa là vinh quang của Chúa. Alleluia.

Linh mục Phêrô Nguyên Hiệu – Tổng biên tập Bayard Việt Nam