Gà Trống Clê-rô và Thánh Phê-rô / Clairon the Rooster and Saint Peter

Phê-rô Chối Chúa Ba Lần * Tân Ước / Peter Disowns Jesus Three Times * New Testament

53,000 

  • Dịch giả: Lm Nguyên Hiệu – Nt Juliette Laporte
  • Nguyên tác tiếng Pháp: “Clairon, le coq de Pierre”, thuộc Collection La Parole Des Animaux
  • Kích thước: 23 x 23 cm
  • Số trang: 36 trang in màu, bìa mềm
  • Phát hành: 08.2022
  • Sách cùng Collection: Vui học Kinh Thánh

Còn hàng

Bạn cũng có thể mua sách tại các Nhà sách Công Giáo hoặc tại