Claire Noonan

Claire Noonan

Claire Noonan, DMin, là một nhà thần học thực tế, người đã mang đến hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong mục vụ đại học, đào tạo đức tin cho người lớn và giáo dục công bằng xã hội cho công việc của mình với tư cách là Phó Chủ tịch Phụ trách Truyền giáo và Bộ tại Đại học Dominica ở River Forest, Illinois. Cô tốt nghiệp Phi Beta Kappa từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ với bằng Cử nhân Văn học Anh ngữ và Tôn giáo. Cô đã có bằng Thạc sĩ Thần học tại Trường Thần học Dòng Tên ở Berkeley, và bằng Tiến sĩ Đại kết của Bộ tại Liên hiệp Thần học Công giáo chuyên về tâm linh. Cô là tác giả của Full of Grace, một cuốn sách gồm các bài luận và bài tập về tinh thần dành cho phụ nữ; Chúng ta cùng nhau chia sẻ, phát triển và vui mừng! Suy niệm, Cầu nguyện và Hành động Hàng ngày; và gần đây nhất là Chia sẻ Bánh tình yêu của Chúa (tất cả đều có Xuất bản thứ hai mươi ba). Cô là diễn giả thường xuyên tại các buổi họp mặt địa phương và quốc gia, đề cập đến các chủ đề như truyền thống Đa Minh, linh đạo Ignatiô, giáo dục liên tôn, ơn gọi, phát triển đức tin của thanh niên và đời sống thiêng liêng của phụ nữ. Bài viết của cô đã xuất hiện trên tạp chí Công giáo Hoa Kỳ, Tạp chí Giáo dục Đại học Công giáo và các địa điểm khác. Cô hiện đang phục vụ trong Hội đồng của Cộng đồng các giáo đoàn (Oak Park, Illinois), Ủy ban Truyền giáo và Bản sắc của Trường Trung học Dự bị Đại học Dòng Tên của Chúa Kitô, và Ủy ban Truyền giáo và Quản trị của Trường Trung học Trinity.
Cô và chồng, Anthony Schmitz, là cha mẹ của hai cô con gái xinh đẹp.

  • Female
  • 1