Giáo Trình Dẫn Nhập Ki-tô Học

99.000,0

Còn hàng
  • Trong giáo trình này, học viên sẽ được làm quen với các vấn đề đặt ra trong lịch sử Ki-tô học, đồng thời cũng là vấn đề lớn của toàn thần học. Học viên cũng sẽ làm quen với cách tiếp cận Ki-tô học hiện nay là nghiên cứu lịch sử về Đức Ki-tô Giê-su, tìm hiểu xem Ngài là ai, nói gì và làm gì. Để đạt được điều đó, học viên sẽ làm quen với các quan niệm, nguyên tắc và kết quả của các tác giả thuộc trào lưu phê bình lịch sử khi họ nghiên cứu về Chúa Giêsu trong các sách Phúc Âm. 
  • Tác giả: Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J là linh mục Dòng Tên, chịu chức linh mục năm 2007, có bằng tiến sĩ thần học (STD) do trường Đại học Giáo hoàng Gregoriana cấp năm 2009. Hiện tại cha đang dạy các môn học thần học tín lý ở Học viện Dòng Tên, Học viện Công giáo Việt Nam, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình và một số nơi khác.
  • Xuất bản và Phát hành: Bayard Việt Nam
  • Quy cách: 13.0×20.5 cm. Bìa mềm, 344 trang trắng đen
  • Link đọc thử sách: https://en.calameo.com/read/00609393931b37b25f7bc

 

Author:Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J

Trong chương trình thần học, môn Kitô học đóng một vai trò quan trọng, vì nhiều lý do. Trước hết, môn học này có chủ đề là chính Đức Kitô, Đấng là đối tượng thiết yếu, là cốt lõi và trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Vì thế, môn học này có thể được coi là bộ môn trung tâm, liên hệ mật thiết với các môn học khác trong chương trình thần học và nối kết chúng với nhau. Quả thế, các bộ môn thần học Kinh Thánh chẳng hạn, cũng chỉ có mục đích cuối cùng là chuẩn bị cho học viên học biết về Đức Kitô (x. Ga 5, 39). Các bộ môn thần học tín lý như Ba Ngôi, Giáo Hội học, Cánh Chung học, v.v. cũng cần phải quy về Đức Kitô thì mới thực sự mang tính thần học Kitô giáo. Các bộ môn thần học luân lý cũng vậy, mục đích là bàn về những nguyên tắc luân lý của đời sống của người tin vào Đức Kitô và đi theo bước chân Người. Như thế, các bộ môn thần học khác vừa ảnh hưởng đến môn Kitô học vừa chịu tác động từ kết quả nghiên cứu của bộ môn này.
Thứ đến, theo hiện trạng, môn Kitô học đúc kết những kiến thức quan trọng và mới nhất về khảo cổ, lịch sử, văn chương, triết học; đặc biệt là các kiến thức hiện đại về nghiên cứu và chú giải Kinh Thánh. Quả thế, sự ra đời của Kitô học hiện đại (Kitô học “từ dưới lên”) gắn liền với việc ra đời của khoa chú giải Kinh Thánh hiện đại ở thế kỷ XIX, với những phát kiến mới về việc đọc và hiểu các bản văn Kinh Thánh.
Ngoài ra, có thể nói môn Kitô học phản ánh toàn cảnh đa dạng và phong phú của thần học ngày nay. Số các thần học gia bàn về Kitô học nhiều hơn hẳn so với các lãnh vực khác của thần học (như thần học về con người, Ba Ngôi học hay ngay cả Giáo Hội học). Các thần học gia lớn đều có một Kitô học riêng cho mình. Vì thế, nếu muốn biết tình trạng tổng quát của thần học ngày nay hoặc quan điểm của một tác giả lớn nào đó, chúng ta có thể tìm hiểu họ nói gì về Đức Kitô là biết ngay.
Xét thấy tầm quan trọng của bộ môn Kitô học như thế, giáo trình này ra đời nhằm góp phần cung cấp cho học viên những khung nền cốt lõi của thần học từ thời hiện đại đến nay. Trong giáo trình này, học viên sẽ được làm quen với các vấn đề đặt ra trong lịch sử Kitô học, đồng thời cũng là những vấn đề lớn của toàn thần học; học viên cũng sẽ làm quen với cách tiếp cận Kitô học hiện nay là nghiên cứu lịch sử về Đức Kitô Giêsu, tìm hiểu xem Ngài là ai, nói gì và làm gì (nói cách khác, là tìm hiểu sứ điệp, hành vi và chính căn tính bản vị của Ngài). Để đạt được điều đó, học viên sẽ làm quen với các quan niệm, nguyên tắc và kết quả của các tác giả thuộc trào lưu phê bình lịch sử khi họ nghiên cứu về Chúa Giêsu trong các sách Phúc Âm.
Giáo trình này mang tên
Dẫn Nhập Kitô Học, vì không phải là một chuyên khảo thực sự có tính nghiên cứu, cũng không đi sâu vào từng chủ đề, mà chỉ trình bày cách khái quát các vấn đề, các cách tiếp cận và các kết quả nghiên cứu trong lãnh vực Kitô học, kèm theo một số giải thích, lượng định và đánh giá. Tuy nhiên, sự khác biệt mà giáo trình này mong muốn mang lại, là các giải thích mang tính sư phạm mà chúng tôi đã đúc kết được qua nhiều năm tương tác và lắng nghe các học viên thần học ở Việt Nam. Vì thế, giáo trình này không chỉ gom góp từ các tài liệu khác nhau các thông tin về Chúa Giêsu cũng như về Kitô học, mà còn chứa đựng các lập luận, giải thích phù hợp với não trạng và bối cảnh người Việt, nhằm mục đích dẫn đưa học viên thực sự làm quen với việc “làm” thần học chứ không chỉ “học gạo” thần học mà thôi. Cấu trúc của giáo trình này phỏng theo cấu trúc chung của các giáo trình Introduction to Christology hiện nay, nhưng sẽ được chia thành từng bài và các mục nhỏ ngắn gọn nhằm phù hợp với việc dạy học và giúp học viên dễ nắm bắt. Ngoài ra, tiếp theo giáo trình này, hy vọng sẽ có một giáo trình khác, trình bày chuyên biệt về mầu nhiệm Làm Người và cứu độ.

Trọng lượng 0.8 kg
Kích thước 20.5 × 13 × 1.5 cm