Banner

HUỶ/CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG

  • Để huỷ hoặc chỉnh sửa thông tin Đơn hàng, bạn vui lòng liên hệ Hotline Phòng phát hành – 0868 080 504 (Zalo) trong giờ hành chính.
  • Bayard Việt Nam không thể giúp bạn hủy hoặc điều chỉnh Đơn hàng nếu Đơn hàng đã được gửi đi.