Nhà sách trực tuyến
Hotline: 0868 080 504
Sáng: 08:00 - 12:00 ; Chiều: 13:30- 17:30
Thứ hai - Thứ sáu

Sản Phẩm và Dịch Vụ

1. Sản Phẩm

Nhà sách trực tuyến Gloria Books giới thiệu những ấn phẩm xuất bản bởi Bayard Việt Nam và những ấn phẩm chọn lọc từ những Nhà Xuất Bản khác.

Các ấn phẩm được chia thành những nhóm lớn như Tuyển tập Sống Lời Chúa, Sách dành cho Thiếu nhi & Bạn trẻ, Sách Tham Khảo dành cho Người trưởng thành.

2. Dịch Vụ

Bayard Việt Nam cung cấp các dịch vụ :
+Tư vấn mua bản quyền, dịch thuật, tư vấn xin giấy phép xuất bản, biên tập, hiệu đính, liên kết in ấn và phân phối toàn quốc.
+ Tư vấn – hỗ trợ đặc biệt về nội dung, in ấn, kỹ thuật cho các ấn phẩm của Giáo xứ, Hội đoàn, Hội dòng, các Đoàn thể Công giáo…) như kỷ yếu, lịch…

Loading...