Soeur Agnes Cảnh Tuyết, O.P

Soeur Agnes Cảnh Tuyết, O.P

Soeur Cảnh Tuyết, OP. là Giáo Sư Kinh Thánh của Học Viện Công Giáo, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

  • Male
  • 1