Mathilde Paterson

Mathilde Paterson

Bà mẹ người Pháp này đã bắt đầu viết văn sau sự nghiệp truyền thông và sự ra đời của cậu con trai thứ hai. Lướt qua thành công của trang web của mình, cô quyết định bắt đầu một trang mới về trẻ em: Heureux khen Ulysse. Trang web đã phát hành cuốn sách đầu tiên của cô ấy dành cho trẻ em: Ulysse petit xa xứ.

  • Female
  • 1