Marie Hélène Delval

Marie Hélène Delval

Marie-Hélène Delval là một tác giả và dịch giả.
Bà từng là tổng biên tập của một số đầu sách của Bayard Presse (Les Belles Histoires, Pomme d´Api và Popi), và là giám đốc văn học cho các ấn bản cùng tên.
Bà là tác giả của hàng chục cuốn truyện dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi
Bà còn được biết đến với loạt phim Những con rồng của Nalsara.

  • Female
  • 2