Lm Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R

Lm Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R

Lm Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R – Tiến sĩ Thần học Thánh Kinh, Bề trên Cộng đoàn DCCT Phú Tảo, Tp Hải Dương thuộc Giáo phận Hải Phòng, hiện đang giảng dạy Kinh Thánh tại một số chủng viện và Học viện Thánh An-phong-sô, DCCT.

  • Male
  • 1