Jamie Garcia

Jamie Garcia

Cha Jaime Garcia thuộc Đan viện Thánh Augustinô. Ngài là giáo sư thuộc khoa thần học ở Burgos (Tây Ban Nha). Cha Jaime Garcia được biết đến qua các tác phẩm về linh đạo Thánh Augustinô. Cha tổ chức các kỳ tĩnh tâm thiêng liêng theo tinh thần Thánh Augustinô tại Pháp, Bỉ và Canada

  • Male
  • 1