Gwénaellle Boulet

Gwénaellle Boulet

Sinh ra ở gần Paris vào năm 1975, Gwénaëlle Boulet, hiện là tổng biên tập của Astrapi, bắt đầu viết cho trẻ em ở Pomme d´Api.
Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên đài phát thanh France Inter (Grand Bien vous faire) về giáo dục và các vấn đề thời thơ ấu. Cô ấy hiện sống ở Paris.

  • Female
  • 2