Geneviève Laurencin

Geneviève Laurencin

Geneviève Laurençin là tác giả của nhiều cuốn sách dành cho trẻ em.
Bà đã từng là giáo viên tiếng Anh, nghệ sĩ biểu diễn và hoạt họa tại Théâtre de la Ville ở Paris.
Bà hiện đang dẫn dắt các hội thảo viết cho trẻ em ở các trường học, thư viện và bảo tàng, đồng thời cũng viết các hội thảo về “Chăm sóc ban ngày” cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer.

  • 1998 Wall Street 707, Washington DC, USA
  • 12-10-1980
  • Female
  • 1