Bruno Cazin

Bruno Cazin

Là chuyên gia huyết học với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện với tư cách là bác sĩ và linh mục.

  • Female
  • 1