Benoit Marchon

Benoit Marchon

Benoit Marchon là một nhà văn, nhà báo và tác giả truyện tranh.
Sau khi học lịch sử văn học và nghệ thuật, ông làm việc trong lĩnh vực xuất bản người lớn và sau đó là báo dành cho trẻ em, nơi ông thường xuyên viết kịch bản truyện tranh. Ông là nhà báo của Bayard Presse từ năm 1978.
Chịu trách nhiệm về truyện tranh cho Astrapi và Okapi, và viết truyện tranh cho Filotéo, ông cũng là tác giả của những cuốn sách dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi tại Bayard và Actes Sud Junior.

  • Male
  • 1