Banner

Các ấn phẩm của Bayard Việt Nam hiện có bán tại các Nhà sách Công Giáo sau:

Hệ thống Nhà sách Dòng Phaolô Thiện Bản 

NHÀ SÁCH ĐỨC BÀ HOÀ BÌNH
Địa chỉ: 01 Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3825 0745
Mở cửa: Sáng : 08:00 – 11:30 – Chiều: 14:00 – 17:30 (Thứ 3 đến Chúa Nhật)
NHÀ SÁCH TT MỤC VỤ
Địa chỉ: 06 Bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 1523
Mở cửa: Sáng : 08:00 – 11:30 – Chiều: 14:00 – 17:30 (Thứ 2 đến Thứ 7)
NHÀ SÁCH GX CHÍNH TOÀ ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 15 Trần Phú, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 
Mở cửa: Sáng : 08:00 – 11:30 – Chiều: 14:00 – 17:30 (Thứ 3 đến Chúa Nhật)
NHÀ SÁCH TT HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI
Địa chỉ: Giáo Xứ Dốc Mơ, Xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại:  
Mở cửa: Sáng : 08:00 – 11:30 – Chiều: 14:00 – 17:30 (Thứ 2 đến Chúa Nhật)

Hệ thống Nhà sách Dòng Mẹ Cứu Chuộc

NHÀ SÁCH PHÒNG KỶ VẬT REGINA
Địa chỉ: 521 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Tp. Thủ Đức
Điện thoại:  028 2247 5565
Mở cửa: Sáng : 08:00 – 11:30 – Chiều: 14:00 – 17:30 (Thứ 2 đến Chúa Nhật)

Hệ thống Nhà sách Dòng Chúa Cứu Thế

NHÀ SÁCH GX ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  028 3843 9540
Mở cửa: Sáng : 08:00 – 11:30 – Chiều: 14:00 – 17:30 (Thứ 3 đến Chúa Nhật)

Hệ thống Nhà sách Dòng Vinh Sơn

NHÀ SÁCH VINH SƠN ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 36 Nguyễn Thái Học Hải Châu, Quận Hải Châu 1, Tp Hải Phòng
Điện thoại:  0905 306 729
Mở cửa: Sáng : 08:00 – 11:30 – Chiều: 14:00 – 17:30 (Thứ 2 đến Chúa Nhật)