Đem Lời Chúa đến với mọi người

Kính gửi quý độc giả, Hiến chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum) của Công đồng Vaticanô II đã...