Showing all 3 results

0 out of 5

Ấn Phẩm Công Giáo (Ấn phẩm làm dịch vụ, không bán)

✅ Các ấn phẩm chung của Giáo phận, Giáo xứ, Hội Dòng, các Đoàn thể Công giáo..... 🎁 Hội đoàn, Giáo xứ, Dòng tu có nhu cầu thiết kế in ấn xin liên hệ trực tiếp với Bayard Việt Nam qua Email: Sales@bayardvn.com hoặc Hotline: 0868080504 để nhận ưu đãi tốt nhất.  
Mua ngay
0 out of 5

Kỷ Yếu Công Giáo (Ấn phẩm làm dịch vụ, không bán)

✅ Kỷ Yếu của Giáo xứ, Hội Dòng, các Đoàn thể Công giáo..... 🎁 Hội đoàn, Giáo xứ, Dòng tu có nhu cầu thiết kế in ấn xin liên hệ trực tiếp với Bayard Việt Nam qua Email: Sales@bayardvn.com hoặc Hotline: 0868080504 để nhận ưu đãi tốt nhất.  
Mua ngay
0 out of 5

Lịch Công Giáo 2021 (Ấn phẩm làm dịch vụ, không bán)

✅ Lịch treo tường: các loại 1,5,7 và 13 tờ với các kích thước thông dụng hiện nay 45 x 70 cm, 30 x 70 cm và 40 x 60 cm. 🎁 Hội đoàn, Giáo xứ, Dòng tu có nhu cầu thiết kế in ấn xin liên hệ trực tiếp với Bayard Việt Nam qua Email: Sales@bayardvn.com hoặc Hotline: 0868080504 để nhận...
Mua ngay
Loading...