Trung tâm Phát Huy Bình An

Bayard Việt Nam vui mừng được đến với các em và quý Soeur Đa Minh Phú Cường ở Trung tâm Phát huy Bình An, một trong những trung tâm củaRead More

Thư viện làng ĐĂKKIA

Bayard Việt Nam vui mừng được đến với các em ở Trại Phong Đắkkia, Tp Kontum và các Soeur dòng Nữ Tử Bác ái Vinh Sơn với món quà nhỏRead More

Loading...
(0)