Lời ngỏ Tháng Mười

Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình.
Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh!

Bạn đọc thân mến!

Các mầu nhiệm được suy niệm ngang qua chuỗi Mân Côi làm nổi bật và nối kết cuộc đời của Đức Maria, của Chúa Giêsu với cuộc đời của mỗi Kitô hữu. “Khi an vui thái hòa”, “khi đau thương ắp đầy”, “khi hân hoan cõi lòng” là những cung bậc của mỗi đời người: có Vui, có Thương, có Mừng; các mầu nhiệm của Năm Sự Sáng quy chiếu về những biến cố mà Chúa Giêsu đã sống. Tất cả kết thành chuỗi Mân Côi.

Giáo Hội kêu mời con cái mình trên cùng cõi trái đất đọc kinh Mân Côi trong tháng 10 này để dâng kính Mẹ. Trải qua nhiều nguy biến, Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội, cho con người nhiều ơn lành để vượt thắng mà lịch sử đã minh chứng nhờ lời kinh Mân Côi đơn sơ này.

Cũng nhờ lời kinh đó mà có biết bao nhiêu người được giải thoát khỏi ách tội lỗi và khỏi quyền lực của Hỏa Ngục. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Mẹ đã tiết lộ tước hiệu của mình “Đức Mẹ Mân Côi”, kèm theo đó là lời nhắn nhủ con cái khắp nơi : hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Các con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày để xin ơn hoà bình cho thế giới. Trái Tim Mẹ là nơi con nương ẩn và là đường đưa con tới Chúa, Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917


Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiệu, AA
Chủ biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...